Thay Ổ Cứng Laptop

Thay Ổ Cứng Laptop

Thay Ổ Cứng Laptop - chuyên nhận thay ổ cứng Laptop cũ bị hư, hỏng, bad sector - nhận thay HDD 40GB, 60GB, 80GB, 100GB, 120GB, 160GB cũ - bảo hành 1 tháng 1 đổi 1.